Medlemsinformation

Medlemsinformation
Här hittar du ansökningshandlingar, protokoll, stadgar med mera.

Stadgar Styrelsemöte 19-01-08 Styrelsemöte 19-02-05 Styrelsemöte19-03-05
Medlemsansökan Styrelsemöte19-04-02 Styrelsemöte 19-05-07 Styrelsemöte 19-06-18
Ordningsregler Styrelsemöte 2019-09-03    
Årsmöte 2019

Vakthållning
1. Alla bryggplatsinnehavare skall utföra vakt enligt kallelse. Undantagna är personer under 18 år.
2. Vid förhinder åligger det bryggplatsinnehavaren att ordna ersättare.
3. Styrelsens medlemmar är undantagna vaktgång.
4. Vid utebliven vakt debiteras bryggplatsinnehavaren böter.
5. Göromål vid vakt enligt gällande instruktioner.

Avgifter
Medlemsavgift: 450 kr / år
Inträdesavgift: 500 kr
Vinteruppställning 500 kr
Avgift utebliven vaktgång: 1000 kr / tillfälle

Bryggavgifter

2,5 – 6: 625 kr
3,0 – 7: 900 kr
3,5 – 8: 1175 kr
4,0 -10: 1350 kr

Maxmått på båt för nya medlemmar som önskar bryggplats och nuvarande medlemmar som önskar byta båt och bryggplats är:   längd 10 meter, bredd 3,6 meter