Om SBK

Skattkärrs motorbåtsklubb – SMBK – bildades 1962 och bytte 2007 namn till SBK. Föreningen har de senaste åren haft ca 240 betalande medlemmar. Vi har två stormöten per år, höstmötet i november och årsmöte i mars, dit samtliga medlemmar kallas. Vi vill naturligtvis att så många som möjligt engagerar sig i klubbens verksamhet och kommer och tycker till på dessa möten.

Föreningen förfogar över två bryggor med sammanlagt 125 bryggplatser. Vinteruppläggning får ske på hamnområdet.

Alla medlemmar med bryggplats är skyldiga att en gång per år utföra en vaktnatt samt ett arbetspass om fyra timmar. För att detta skall fungera rättvist och inte bli för betungande har bryggplatsinnehavarna indelats i s k bryggarbetslag. Vid varje arbetsdag kallas ett eller ett par bryggarbetslag in för tjänstgöring.

ARBETSLAG

De medlemmar som har båtplats är enligt stadgarna skyldiga att fullgöra arbetsplikt. Normalt fullgörs en arbetsdag per säsong.
Styrelsen kan om särskilda behov uppstår påkalla ytterligare en arbetsdag. De som innehar bryggplats indelas i arbetslag om cirka 15 man. Sammankallande inom laget byts efter varje arbetsdag och utses av hamnkaptenen. Arbetsuppgifterna tilldelas av hamnkaptenen eller vice hamnkaptenen. Avrapportering samt uppgift om vilka som deltagit lämnas till hamnkaptenen. Den som utan ”giltig” anledning uteblir från arbetsplikten 2 ggr debiteras en avgift på 500 kronor. Vad som skall anses vara ”giltig” anledning avgörs av styrelsen.
Styrelsemedlemmar är befriade från arbetsplikt. Sammankallande per arbetslag byts efter varje arbetsdag och utses av hamnkaptenen.

ARBETSLAG BRYGGPLATSER NR
1 B 1 – B 16
2 B 17- B 31
3 B 32 – B 46
4 B 47 – B 62
5 C 1 – C 16
6 C 17 – C 32
7 C 33 – C 48
8 C 49 – C 70